PSTE

PSTE
• phase space time evolution [radiotherapy]

Dictionary of medical acronyms & abbreviations. 2014.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • PSTE — phase space time evolution [radiotherapy] …   Medical dictionary

  • verpstė — ver̃pstė sf. (2) [K], Š, OG236, P.Skar, DŽ, NdŽ, BŽI87, KŽ, LKKXI174(Zt), verpstė̃ (4) LKKXI174(Zt), LKT379(Eiš), Klvr, Kls; Kos58, M, Rtr, ŠT393 1. [K], RtŽ, Rk, Sv, Aln, Strn, Sug, Švnč, Vrn, Nč, Žvr etnogr. senovinis verpimo įrankis – kotelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varpstė — var̃pstė sf. (2) Š, NdŽ, DŽ, FrnW, varpstė̃ (4) KII196, K, Rtr, NdŽ, KŽ 1. SD1197, SD404, Q495, R, MŽ, Sut, N, KII196, M, L, LL283, Š, ŠT239, Pg žr. verpstė 1: Ant pečiaus atsisėdusi su varpstè verpia boba J. Mano mama verpė varpstè Šmn. Kita… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šnypšti — šnỹpšti, čia ( ta KŽ; N), tė K, KŽ 1. intr. N, K, M, L, LL70,244, Rtr, Š, DŽ, NdŽ išduoti duslų garsą, panašų į tęsiamą „š“ (apie gyvatę, žaltį, žąsį, besiveržiančius garus ir pan.): Gyvatė, kai eini artyn, šnỹpščia Dkš. Ans (žaltys) teip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrapštyti — tr. 1. K išvalyti krapštant, išrakinėti: Iškrapštyk pypkę J. Grigas iškrapštė pypkę, pastuksėjo ja į stalo kampą ir užsikišo už juostos V.Krėv. | refl. tr.: Akis išsikrãpštęs pamatė tris blizgančius arklius Jrk132. ^ Išsikrapštyk akis, tadom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškapstyti — tr. 1. išžarstyti; iškasti (duobę): Kas iškapstė man pasėlio lyses? S.Nėr. Vištos iškãpstė eželę Š. Svetima višta daržą iškãpstė Ėr. Apsidairė ant skiedyno, kad šviežiai iškapstytos skiedos BsPII298. | Po pušies šaknimis iškapstė kapą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kruopšti — kruõpšti, čia, tė intr. 1. stropiai visą laiką dirbti, triūsti: Bobelė kojų nepavelka, o vis dar kruõpščia Ss. Jos kruõpštė, bruko, šukavo, o marti atėjus visus linus suglemžė Gs. Mano motina kruõpščia be tos paliovos J. Ko tu čia teip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Sweepstake — Sweep|stake 〈[swi:pstɛık] n. 15 oder m. 6〉 1. Verlosung, bei der Losnummern u. Gewinne vorher festgesetzt wurden 2. Wettbewerb im Pferderennsport [engl.] * * * Sweep|s|take [ swi:psteɪk], das od. der; s, s [engl. sweepstake, aus: to sweep = ↑… …   Universal-Lexikon

  • kapstyti — kapstyti, kãpsto, kãpstė tr. 1. žarstyti, skleisti, kratyti (mėšlą): Višta kãpsto mėžinį, ieškodama kirmių J. Viena šluoja, kita kãpsto Dkš. Mėšlai vakar liko nekapstyti J.Jabl. Mėšlus reiks dėlto per dieną kapstyti Žem. Kapstykiat mėšlą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapštyti — krapštyti, krãpšto, krãpštė tr. 1. R303, Sut, K nagais, snapu ar kokiu smailiu įrankiu ką nors knibinėti, rakinėti, kasinėti: Kalvis nutilo ir ėmė krapštyti pypkę V.Mont. Nekrãpštai noselės, ba bus popa (skaudės) OG345. Krapštyk akis su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”